DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen og Seniorsurf dagen 2016

Styret i Slekt & Data-Nord har i kveld den 19.05.2016 på et styremøte vedtattfølgende:

1) Vi overlater til alle lokalegrupper og lokallaget i Tromsø til å bestemme selv sitt eget tema for slektsforskerdagen, da det kan være ulike interesser på de ulike stedene rundt om i Troms og Finnmark.

2) Etter henvendelse fra Slekt & Data Norge sentralt om vi kan bidra med informasjon / kurs i slektsforskning på Seniorsurfdagen som er den 22.09.2016 som arrangeres av foreningen Seniornett, det er 6 ulike Serinornett lag i Finnmark og 2 i Troms, vi bør prøve å få til et samarbeid denne dagen for å lære fra oss om slektsforskning og vi kan også øke antall medlemmer på denne måten også.

 

Sivert Krudtå

styreleder