DIS-Norge
 
  English Norsk  

Representantskapet

Årsmøtet i DIS-Troms 15.03.2014 vedtok ny organisering til DIS-Nord, der punktet i vedaket om representantskap er sålydende:

- - - - 

Årsmøtet oppretter et foreløpig representantskap som består av to representanter fra Tromsø, én fra Harstad, én fra Midt-Troms og én fra Nord-Troms.
Det foreløpige representantskap utarbeider egne
retningslinjer og har en funksjonstid på et år.

Følgende representanter ble valgt av årsmøtet:
Tromsø: Bente Nordhagen, Inger-Hanne Nysted Pletten
Harstad: Eilif A. Nordseth
Midt-Troms: Eirik Dørdal Nord
Nord-Troms: Hans Isdahl
Representantskapet velger selv en vararepresentant.
 

Åsmøtet vedtok så følgende vedrørende Finnmark:

Årsmøtet godkjenner at distriktslaget kan representere både Troms og Finnmark.

-  -  -  -  -  -  

DIS-Alta (Finnmark) er etter dette kommet til, representert ved Sivert Krudtå.

_________________________________________________________

DIS-NORD HADDE FRA STARTEN I 2014 FØLGENDE FORELØPIGE REPRESENTANTSKAP:

Tromsø:          Bente Nordhagen, Inger-Hanne Nysted Pletten
Harstad:         Eilif A. Nordseth
Midt-Troms:   Eirik Dørdal Nord
Nord-Troms:  Hans Isdahl
Alta:               Sivert Krudtå

_________________________________________________________

VED ÅRSMØTET 14.03.2015 HADDE REPRESENTANTSKAPET DENNE SAMMENSETNINGEN:

DIS-Alta:                Erik Olsen
DIS-Nord-Troms:  Tove Haugerudbråten
DIS-Midt-Troms:   Eirik Dørdal Nord
DIS-Harstad:         Knut Arne Mikalsen
DIS-Tromsø:          Tom Arild Kristiansen
                               Inger Øverli-Jensen
________________________________________________________

 

REPRESENTANTSKAPET FOR DIS-NORD I 2015:

DIS-Alta:                Alf E Hansen, vara Erik Olsen
DIS-Nord-Troms:  Tove Haugerudbråten, vara ?
DIS-Midt-Troms:   Eirik Dørdal Nord; vara ?
DIS-Harstad:         Mikael Martnes, vara Knut Arne Mikalsen
DIS-Tromsø:          Tom Arild Kristiansen, vara ?
                               Inger Øverli-Jensen, vara ?
________________________________________________________