DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Nord - årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 blir 18.03.2016 på Statsarkivet i Tromsø, kl. 17:00.                               

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet innen 19.02.2016.

Dokumentene til årsmøtet vil bli publisert på DIS-Nords nettside 2-3 uker før møtedato.

                                                                                        Styret

 
 

DIS Nord på møte med slektsgranskere i Vardø

Ny lokal gruppe i DIS-Nord:

DIS-Vardø 

etablert 8.november 2015.

Det møtte 9 stykker til DIS-Nord møtet på Flerbrukshuset i Vardø søndag 8. november.
Leder i DIS-Nord, Bente Nordhagen orienterte om muligheten for å danne en gruppe under DIS-Nord for å komme i gang med arbeidet for de som er interessert i slektsgransking i kommunen.
 
Det ble enighet om å etablere en gruppe, og Thorleif Isaksen ble valgt som kontaktperson til DIS-Nord. Gruppa skal ha møte andre søndag i hver måned inntil videre.
Det har lenge vært et savn at en ikke hadde noen «møteplass» for de som driver med slektsgransking, og Bente Nordhagens besøk i Vardø var noe som mange har gått og ventet på for å komme i gang.

Gruppa som er etablert ønsker flere medlemmer og håper noen møter vil samle flere som har interesse av slektsgransking. Det vil bli arrangert kurs med innføring i data og bruk av program til slektsgransking utover høsten og vinteren.

På bildet fra venstre:
Steinar Borch Jensen, Thorleif Isaksen, Ronny Bjørklund, Hugo Frantzen, Svein Hågensen, Oddfrid Heen, og Bjørnar Myrseth. I tillegg møtte Sigrid Antonsen og Elljan Johnsen.
 

 

 

Svenske ArkivDigital - Slektsforske gratis hele helga . .

Dersom du har slektsgreiner som går inn i Sverige, har du mulighet til å gjøre gratis "kupp" denne helga (14.- 15. november). ArkivDigital åpner alle sine registre for "alla som vil prova på".
          

 

 

Fant sin slekt på slektsforskerdagen . . .

Slektsforskerdagen 2015 er i havn. 
Tusen takk til alle dere som har stått for ulike arrangement rundt om i Troms og Finnmark!  Og ikke minst, tusen takk til dere som har deltatt og gjort slektsforskerdagen til en fin markering av vår store hobby!

Nedenfor ser vi utsnitt fra forsamlingen som deltok i arrangementet i Harstad, der hovedtemaet var "DNA i slektsforskningen".
Medlem av hovedstyret til DIS-Norge, Heidi Sitara Fjeldvig kom med sine tanker og informasjoner om temaet til ei lydhør stor forsamling.
Til høyre ser vi Heidi få overrakt et lite minne om besøket i Harstad.

Slektsforskerdagen i Harstad ble avviklet i samarbeid mellom Slektshistorisk forening i Harstad og DIS-Nord/DIS-Harstad. 

        

                                                                               Foto: Eilif A Nordseth

 

Få hele 2016 med på kjøpet

Følg lenken til mer informasjon med kobling til innmeldingsskjema
og kontaktadresse.

Det meste av Medlemsfordeler finner vi under denne lenken.

 

Slektsforskerdagen 2015 - i DIS-Nord

Arbeidet med å fylle Slektsforskerdagen 2015 rundt omkring i DIS-Nord er i gang.

- - -

Her vil vi ajourføre en samleoversikt etterhvert som tiltak meldes nettredaktøren.

 

Planlagte tiltak:

 * DIS-Harstad: 'DNA i slektsforskningen
                          Biblioteket, kl. 11:00 - 14:00'

                         Lenke til info

 * DIS-Midt-Troms: Hvordan finner du dine aner?
                         Lenvik Bibliotek, kl. 10:00 - 15:00
                         Lenke til info

 * DIS-Tromsø:  Kilder, kildesøk, søkehjelp, 
                        utstillinger, slektsprogram
                        Statsarkivet, 
kl. 10.00 - 15.00
                         Lenke til info

 

 

 

DIS-Norge gjennomfører nå en stor spørreundersøkelse blant sine medlemmer!

DIS-Norge feirer 25 år i år. Ledelsen ønsker hjelp fra medlemmene til å planlegge de neste 25 årene! For første gang gjennomføres derfor en stor medlemsundersøkelse. Invitasjon og informasjon er nå sendt medlemmene per e-post.

Vi håper medlemmene avsetter litt tid for å svare på spørreundersøkelsen. Frist for svar er fredag 25.september 2015. 
Svarer du innen fristen vil du være med på trekningen av 4 binds bokserien «Norvegr – Norges historie». Det trekkes to vinnere. 

Undersøkelsen gjøres i fellesskap med TNS Gallup. Det er de som sender ut undersøkelsen og gjør analysen i etterkant.

 

Slekt utenfor Norges grenser ?

Er du på leiting etter slekt i andre land, da
kan 
kanskje Genealogy.com være til hjelp? 
Der kan du finne lenker til slektsforsker-
ressuser i en rekke land, blant annet ulike fora

 

 

 

Den nye "generalen" er på plass . . .

Disse tre utgjør det nye sekretariatet til DIS-Norge, Slekt og Data.

Liv Ofsdal, Anne Schiøtz og Kristine Rakke Østby

Den nye generalsekretæren var på plass like etter påske og utgjør sammen med Kristine Rakke Østby og Liv Ofsdal det nye sekretariatet til DIS-Norge, Slekt og Data.

– Jeg er glad for å ha Liv og Kristine med på laget. Sammen skal vi være et lite, men effektivt sekretariat som vil vektlegge åpenhet og synlighet, sier den nye generalsekretæren Anne Schiøtz.

–  DIS-Norge, Slekt og Data er, og skal, fortsatt være Norges ledende organisasjon for slektsforskere. Vi skal kontinuerlig arbeide for å forbli en attraktiv organisasjon som tiltrekker oss nye og beholder gamle medlemmer. Mennesket har alltid ønsket kunnskap om sine røtter. Det har ikke endret seg selv om nye generasjoner skaper sine egne muligheter. Jeg gleder meg til å få ta fatt på jobben med å ytterligere videreutvikle de viktige innsatsområdene til DIS-Norge sammen med styret, distriktslagene, medlemmene og de ansatte, sier hun.

 

Fredsseminar 8. - 10.mai i Harstad

70 år siden 2.verdenskrig var slutt.

Tvangsevakuering og brenning av Finnmark og Nord-Troms var en av de største katastrofene i Norge under 2. verdenskrig. De tyske okkupantene tvangsevakuerte 55 000 innbyggere og brant ned 17 000 bygninger og alt annet som kunne nyttiggjøres. Den 8.mai 1945 jublet folk i gatene og det norske flagget ble heist.

Troms historielag arrangerer Fredsseminar i Harstad 8. - 10.mai 2015.

Nærmere informasjon om seminaret og lenke til påmeldingsskjemaet finner du  på historielagets nettsider, følg lenken: Troms historielag - Fredsseminar.

 

 

Syndiker innhold