DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kurs - og aktivitetskoordinator i Slekt og Data Nord

" LEDIG STILLING " ( Frivillig arbeid ) HOS SLEKT OG DATA NORD

Slekt og Data Nord, som geografisk dekker fylkene Troms og Finnmark, hadde ved årsskiftet i overkant av 460 medlemmer.

Distriktslaget er inndelt i ett lokallag (Tromsø) og 6 lokale grupper. Lokallaget er organisert som en egen juridisk enhet med eget lokalstyre, mens de lokale gruppene har en løsere organisasjonsform med en gruppeleder i spissen.

Styret i Slekt og Data Nord ønsker å styrke aktivitetene mot våre medlemmer og søker etter en person som kan tenke seg å påta seg rollen som

kurs-/og aktivitetskoordinator.

Kurs-/og aktivitetskoordinatoren vil være en fasilitator og tilrettelegger for planlegging og gjennomføring av slektsrelaterte kurs, seminarer og andre aktiviteter innenfor vårt område. I dette inngår å være kontaktperson mot lokallag og lokale grupper, ha oversikt som viser tilgjengelig kurstilbud, instruktør- og lærerressurser samt å være rådgiver/hjelper for de som trenger assistanse ved gjennomføring av aktiviteter.

I likhet med den innsatsen andre ressurspersoner utfører for Slekt og Data Nord, er også dette et ubetalt verv. Vi håper likevel at det finnes medlemmer innenfor distriktslaget som kan tenke seg å gjøre en innsats for fremme av slektsforskning i Troms og Finnmark.

Vi stiller ingen spesifikke krav til kompetanse, men det er selvsagt en fordel om du har erfaring med foreningsarbeid. Kanskje har du også noe pedagogisk bakgrunn og/eller erfaring med prosjektarbeid.

Kontakten mot styret i Slekt og Data Nord, lokallag og lokale grupper vil primært skje gjennom epost, telefon og Skype så du kan bo hvor som helst.

Ser dette interessant ut? Ta i så fall kontakt med styreleder Sivert Krudtå, (leder@no.slektogdata.no /tlf. 453 96144) eller med sekretær Laila Lanes (l-lane@online.no/ tlf. 913 37327).

 

PSPS! Anbefaler Dere at når dere kontakter meg som styretsleder de nærmeste dagene bruker epost, fordi jeg holder på å bytte mobilnummer, jeg vil selvfølgelig oppdatere mitt mobilnummer når dette er klart på de ulike sidene og på ulike plattformer. 

 

Sivert Krudtå

styreleder Slekt og Data Nord