DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nyheter fra DIS-Tromsø

Temagruppe for kvenske slekter og historire

                                                                 

 

 

 

Temagruppa retter seg mot slektsforskere og andre som er interessert i kvenske slekter og historie. Den er åpen for alle som ønsker å delta, også de som ikke er medlemmer i Slekt og Data. Gruppa har sine faste møter en gang i måneden.

Vi tar opp tema som deltakerne ønsker, slik som kvensk historie og språk, migrasjon på Nordkalotten, DNA og slektsforskning, bruk av slektsprogram og bruk av datakilder og andre kilder. Aktiviteten veksler mellom foredrag og aktive arbeidsøkter der deltagerne hjelper hverandre med små og store spørsmål. På den måte får vi både utnyttet den erfaringen som gruppas medlemmer står for, samtidig som vi kan utvikle felles kunnskap og innsikt i dette interessante temaet.

Faste møtetider er en tirsdag i måneden, fra kl 18 til 20 på Statsarkivet i Tromsø, Huginbakken 18 ( UIT`s campus Breivika ). Møtene regnes som kurs, og får støtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

Informasjon om møtene legges ut på nettsiden og FB-sden til Slekt og Data Tromsø, og spørsmål til gruppa kan også publiseres her.

Vi ses!

 

Temagruppe for kvenske slekter og historie

Vil du være med og starte en temagruppe for kvenske slekter og historie der vi kan lære av hverandre og få ny kunnskap?

Har du kvenske aner? Har du erfaringer med bruk av kvenske kilder eller behov for å lære mer om hvilke kilder som finnes og hvordan de kan brukes? 

Vi møtes første gang onsdag 5. april kl 18:00 – 20:00 på Statsarkivet i Tromsø. 

Alle interesserte, både medlemmer og ikke-medlemmer, inviteres til å være med og forme innholdet i gruppa og hvordan vi skal jobbe.  

 

Medlemsmøte i Slekt og Data Tromsø

Medlemsmøte i Slekt og Data Tromsø tirsdag 14.02.2017 kl 19:00 - 21:00.

Tema for medlemsmøte er:

Hvordan tar du vare på gamle foto ?

Fotograf Alf Einar Hansen fra Slekt og Data Alta vil orientere om hvordan vi best tar vare på gamle foto og hvilke innstillinger som anbefales når vi skal skanne dem.

Møtet holdes på fylkeshuhset i Tromsø.

Møtet er åpent for alle - både medlemmer og ikke-medlemmer.

Velkommen

 

Innkalling til årsmøte i Slekt og Data Tromsø

Årsmøte 2017 i Slekt og Data Tromsø avholdes tirsdag 21.02.2017 kl 19:00 - 21:00 på Statsarkivet i Tromsø, Huginbakken 12, møterom i 2.etg.

Saksdokumentene kan lastes ned her:

 

Sakslista

Årsberetning

Regnskap og budsjett

Årsplan

Forslag til vedtekter

Endrings forslag

Styreverv

 

 

 

 

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 i Slekt og Data Tromsø 

avholdes tirsdag 21. februar 2017, kl. 19:00 - 21:00 

på Statsarkivet i Tromsø, møterom 2. etg.

Fristen for innsending av saker til årsmøtet er

24. januar 2017.

 

 

Hvordan komme i gang med slektsforskningen

Åpen slektsforskerdag 2016 på Statsarkivet i Tromsø
   

«Hvordan komme i gang med slektsforskning?»

Lørdag 29. oktober 2016, kl 11-15 kan du møte slektsforskere og andre som er interesserte i slekts og personhistorie. Her kan du delta i interessante diskusjoner og få informasjon, hjelp og veiledning.

Slektsforskerdagen er et landsdekkende prosjekt i
regi av Slekt og Data Norge. I Tromsø arrangeres den av Slekt og Data Tromsø i samarbeid med Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø og Statsarkivet i Tromsø, og med sistnevnte som vert for dagen.

Årets tema er « Hvordan komme i gang med slektsforskning?». Slekt og Data Tromsø ønsker med dette som utgangspunkt, å fokusere på kilder og kildesøk på internett. Vi ønsker å hjelpe interesserte til å komme i gang med å lete etter slekten sin.

Statsarkivets lesesal vil være åpen kl. 1030-1500. Her vil du møte Slekt og Data - medlemmer som kan hjelpe deg med eventuelle problemer.

Velkommen - og god fornøyelse!

Du finner mer informasjon på folder som kan sees og/eller lastes ned ved å følge denne lenken: Slektsforskerdagen i Tromsø 2016

 

Kurs: Kilder om emigrasjon - Statsarkivet i Tromsø

Hvordan jobbe med kilder om emigrasjon?

Statsarkivet i Tromsø,
                      lørdag 5.november 2016, kl. 11:00 - 16:00

Hvordan kan man finne de som dro?
Sigbjørn Elvebakken tar for seg åpne kilder til emigrasjon fra emigrantene forlater Norge. Han snakker om ulike nettsider og databaser som kan kaste lys over emigrasjonen og livet immigrantene fikk dit de kom og bosatte seg utenfor Norge, ikke bare i USA og Canada.

Ved hjelp av eksempler på hvordan vi kan søke i de ulike databasene og nettsidene, kan han gi oss verktøy for hvordan vi kan finne våre bortreiste slektninger. 

Sigbjørn Elvebakken er leder av Slekt og Data Oslo/Akershus. Han har holdt kurs for nybegynnere og avanserte slektsforskere og skrevet flere artikler i Slekt og Data og lokalhistoriske tidsskrift om ulike tema. Han har også veiledet og holdt foredrag på seminar i slektsforskning for svenskamerikanere i Minneapolis, Minnesota.

De siste årene har han vært opptatt av å følge sine to grandonkler i USA og Canada. Takket være leiting på internett, fant han gjenlevede slektninger i California som han nå har kontakt med.

 

Slektsforskerdagen 2015 i Tromsø

Slektsforskerdagen 2015 i Tromsø
 

DIS-Tromsø i samarbeid med Statsarkivet i Tromsø og Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø
inviterer til 

Slektforskerdagen 2015
Lørdag 31. oktober kl. 11.00 - 15.00

Sted: Statsarkivet i Tromsø,
        Huginbakken 18,
        Universitetsområdet i Breivika.

Velkommen til informasjon om kilder, kildesøk, søkehjelp og utstillinger.
Vi viser deg demo av slektsprogrammer for MAC
og PC (Windows) med etterfølgende arbeid i grupper.

Lesesalen og biblioteket er åpent. 
Gratis kaffe. 

Det er gratis adgang og åpent for alle.
Vel møtt.

 

 

 

EMBLA Familie og Slekt - Kontaktperson søkes

DIS-Tromsø søker kontaktperson for brukergruppen for EMBLA Familie og Slekt - slektsprogram.

Hovedoppgavene består i å være kontaktperson for gruppa. Holde orden på lån av møtelokaler og møtetider.
Samt være med i gruppa.
Formålet med brukergruppa er å lære programmet å kjenne. Dette gjøres gjennom teamwork.

Interesserte personer kan vår nest-leder Tom Arild Kristiansen på mobil eller mail:
Mobil: 930 87 581
Mail: tom.a.kristiansen@gmail.com

 

Medlemsmøte 9 mai på Tromsø Bibliotek og Byarkiv ved Einar Dahl

Medlemsmøte DIS-Tromsø Tromsø  Bibliotek og Byarkiv ved Einar Dahl
 

Einar Dahl holdt ca 16 personer i ånde med sine vidtrekkende kunnskaper om gamle Tromsø og kilder å søke i.

Dahl pekte på kilder, som finnes på nett samt kilder som det er tilgang til hos Lokalhistorisk samling ved Tromsø Bibliotek og byarkiv.

Følgende kilder finnes på nett:
Lokalhistoriewiki
Matrikkel for Tromsø by. Også i bokform på Tromsø bibliotek til låns. 
Harstadleksikonet (lok.hist.wiki).
Perspektivet museums fotoarkiv.

Andre kilder kan være:
Adressebok for troms fylke med skattelign. Innt og formue.

Nils A. Ytrebergs Tromsø bys historie.