DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nyheter fra DIS-Alta

Medlemsmøte

Innkaller til medlemsmøte i Slekt og Data Alta den 06.04.2017 kl 18:00.

Innkallelse og saksliste er sendt ut til medlemmene på epost i dag 03.04.2017.

 

Sivert Krudtå

gruppelder

 

 

Gravminne- og Kilderegkoordinatorer i Slekt og Data Alta

Slekt og Data Alta har utpekt medlemmer til spesielt å følge opp registrering av gravminner og kilder:

Gravminnekoordinator: Aina Lena Todal Nilsen  -  ainalena@hotmail.no

Kilderegkoordinator:     Pål Sørensen  -  sorensen.pal@gmail.com

 

Ta gjerne kontakt med en av disse om du lurer på noe eller kan tenke deg å hjelpe til med registreringsarbeidet.

 

Medlemsmøte i Slekt og Data Alta

Det vil bli avholdt et medlemsmøte i DIS-Alta tirsdag 23.02.2016 kl 18:00 på biblioteket på seminarromet i kjelleren.

Saker som vil bli tatt opp er turen til Tornedalen som det er sendt ut invitasjon til å melde seg på. Det vil også tatt opp saker som skal behandles på årsmøtet i DIS-Nord den 18.03.2016 i Tromsø, det innbefatter regnskap for 2015, budsjett for 2016, innkomne forslag, valg, og hvem som skal representere DIS-Alta på årsmøte, vil bli fremlagt konkret forslag etter forespørsel er blitt gjort.

Jeg samtidig henstille alle til å komme med forslag også til aktiviteter i 2016, om det er kurs eller annet, så er det bare komme med det, så vil jeg gjøre så godt jeg kan for å få dette gjennomført på best mulig måte.

Alle er hjertelig velkommen!

 

Sivert Krudtå

gruppeleder og fungerende leder i DIS-Nord

 

Møter frem til jul 2015

Vi kommer til å avholde møter / treffes på følgende datoer frem til jul 2015

 

03.11.2015

17.11.2015

01.12.2015

Grunnen til at jeg ikke har satt opp flere møter etter den 01.12 er at jeg regner med at da er de fleste i gang med forberede til jul og har juleferien i tankene, men jeg setter opp i gjen straks jeg er tilbake fra ferie selv, og det er fra i slutten på januar at jeg er tilbake i Alta.

 

Sivert Krudtå

gruppeleder

 

Trenger du hjelp ?

Vi har i DIS-Alta " dannet ei gruppe" som folk kan ta kontakt med om dem trenger informasjon eller trenger hjelp med noe.

Foreløpig er det disse personene som kan kontaktes:

Sivert Krudtå  ( sivert.krudtaa@gmail.com )

Aina Lene Todal Nilsen ( lærer og jobber på skolen i Talvik og er bosatt i Talvik - aina.lena@hotmail.com )

Ole David Østli ( arbeider på biblioteket og bor i sentral Alta - oledavidostli@gmail.com )

Britt-Hege Christoffersen ( bosatt i sentral Alta - britthege@gmail.com )

Hvis den av oss ikke kan bistå / hjelpe deg der og da, så vil vedkommende henvise deg til de 3 andre, slik at du får hjelp så snart som mulig og best muig.

 

 

Sivert Krudtå

gruppelder DIS-Alta

 

Starter opp igjen nå etter sommeren

DIS-Alta vil nå starte opp igjen med sine aktiviteter nå etter at sommerferien er over for i år.

Jeg som gruppeleder har et ønske om at vi i DIS-Alta skal ta tak i det mange ønsker seg når dem melder seg inn i DIS, nemlig å få hjelp / støtte med det dem måtte trenge hjelp til i forbindelse med sin slektsforskning. Er mange som melder seg inn i DIS med forhåpninger om dem skal få hjelp, råd, tips osv. Det at jeg tar rak i dette nå er fordi dette synes jeg vi i DIS har vært litt slappe på, og siden vi nå tar tak i dette lokalt i Alta / Finnmark, så håper jeg det vil føles tryggere og nærmere og at det blir litt mer personlig for folk i Alta / Finnmark når dem trenger støtte, hjelp eller få noen råd og tips.

Vi er nå to stk som har påtatt oss å bistå Dere. Har ikke jeg som er den ene av to anledning å hjelpe der og da eller jeg ikke kan så mye om det Dere spør om der og da, så kan jeg henvise dere videre til ei hjelpsom dame som kan andre ting og som er flink å lære fra seg og er lærer.

Jeg vil håper det melder seg flere som ønsker å hjelpe, bistå eller gi råd til dem som måtte be om dette, da får vi en enda bredere kompetanse for å kunne hjelpe og vi kan hjelpe enda flere. Kontakt gjerne meg, så skal jeg notere meg hvem som er interesert i å bistå og hjelpe, så sender jeg en dag ut en epost til alle sammen, slik at vi vet hvem som har meldt seg og hvem man evt. kan henvise folk til hvis man selv ikke kan noe om det man får spm om å hjelpe til med eller ikke har anledning der og da å hjelpe / bistå.

 

Møte i DIS-Alta

Minner dere om møte i morgen 21.04.2015 kl 18:00 på biblioteket!

Jeg har to saker på programmet. Ta med skriversaker og pair, evt. pc.

  1. Søke i fremmende kiler, spesielt emograntene.
  2. Jeg vil ha en lengre  enn gjennomgang av saker fra ”Tillitsvalgtkomferansen ” jeg var på i helga på Gardemoen.

 

Sivert Krudtå 

gruppeleder DIS-Alta 

 

 

 

Transkribering kurs

Vi hadde den 11.04.2015 kurs / opplæring i transkribering av kirkebøkene. Tom Arild Kristiansen fra DIS-Tromsø stod for dette. 

Det var veldig nyttig for oss å lære om dette. En konsekvens av dette er at flere nå har gått i gang med arbeidet. 

All honnør til Tom Arild! Håper vi i DIS-Nord klare å få gjennomført flere slike kurs / opplæringer i løpet av 2015. 

 

 

Sivert Krudtå 

gruppeleder DIS-Alta

 

Kurs / foredrag

Er kurs i transkribering / digitalisering av kirkebøkene lørdag 11.04.2015 kl 10:00 på biblioteket ( seminarrommet )

 

Velkommen alle sammen!

 

Sivert Krudtå

gruppeleder DIS-Alta

 

Nytt møte

Er nytt møte i DIS-Alta den 17.02.2015 kl 18:00 på Seminarrommet på biblioteket

Drar nå i gang det flere har ønsket, slektsgranskning i praksis og hvor vi tar i bruk også utenlandskekilder, og hvor vi bruker konkrete eksempler. Ta gjerne med laptopp / mac. 

 

Sivert Krudtå

gruppeleder